Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer 

kan forfatteren av boken nås ved å fylle ut skjemaet. 

                    foto: S.-A. Grundvåg

TA KONTAKT

Din epost er sendt til gijshenstra@gmail.com

Kontakt