Bokas innhold

Bergartene på Ringerike forteller en svært interessant historie om dannelsen av vårt land siden Jordens urtid. Å bli kjent med disse bergartene og de prosessene som formet dem er også en unik mulighet til å lære mer om jordklodens indre og ytre mekanismer: Hvorfor blir et hav til land? Hvordan oppstår et fjell? Hva skjer under overflaten når det dannes en vulkan? De som bor på Ringerike er så heldige at de ikke trenger å reise langt for selv å se sporene etter disse prosessene. 

 

Boka er delt i to. Del én, som omfatter de første tre kapitler, benytter Ringerikes mangfoldige berggrunn som grunnkurs i geologi: Her forklares det hvordan geologene har lært å forstå bergartenes opprinnelse og hvilke metoder de håndterer for å samle kunnskap om Jordens historie. Del to forteller om Ringerikes tilblivelse gjennom fire kapitler som hver for seg beskriver en distinkt periode som har satt markante spor i Ringerikes landskap. Geografisk er temaene i boka begrenset til Ringerike, Hole og Jevnaker kommunene.