Hvordan ble Ringerike til? En historie om isbreer, vulkaner, fossiler og en forsvunnet fjellkjede.

Denne boka presenterer et helthetlig bilde av Ringerikes helt spesielle geologi for den gjengse ringeriking, ung eller gammel, som er glad i natur og som ønsker mer kunnskap om den lokale naturhistorien.

foto: © Einar Guðmann
Lavautbrudd ved Holuhraun på Island, 2014.